kauppa(a)tikle.fi
+358 44 55 99 887

Perinteinen viestintä ja sosiaalisen median viestintä

    Home / Sosiaalinen media / Perinteinen viestintä ja sosiaalisen median viestintä

Perinteinen viestintä ja sosiaalisen median viestintä

0

Perinteinen ja sosiaalisen median viestintä toimivat hieman eri tavalla. Tämä on huomioitava omaa viestintää tehdessä sosiaalisen median eri alustoilla. Myöskin oman kohderyhmän hahmottaminen on elintärkeää, sillä sosiaalisen median viestintää ei kannata tehdä massoille. Sosiaalisen median viestinnässä tuloksia on helppo seurata.

Perinteinen viestintä

Perinteisessä massaviestinnässä viesti menee antajalta viestinä jonkun kanavan esimerkiksi television kautta lähettäjälle. Tässä tapahtumassa ei sinällään välikäsiä ole, eikä viestiin sekoitu jossakin välissä jotakin, mitä viestin lähettäjä ei halua sinne tulevan. Viesti lähetetään lähettäjän kautta kanavaan, jossa vastaanottaja sen vastaanottajaa lähettäjän laatimana.

Perinteinen viestintämalli (Humphreys 2016, 10)

Sosiaalisen median viestintä

Sosiaalinen median viestinnässä on useita kanavia, joiden välillä käyttäjät ovat yhteydessä toisiinsa suoraan tai niiden kautta. Siten jokainen käyttäjä on mahdollinen tiedon lähde sekä mahdollinen vastaanottaja tiedolle. Viestinnän sävyt voivat olla hyvin erilaisia riippuen esimerkiksi käyttäjästä, tietolähteestä, sisällöstä ja aiheesta.

Sosiaalisen median viestintämalli (Humphreys 2016, 11)

 

Helppoa, mutta muista kohderyhmäsi

Sosiaalisen median helppoutena pidetään helppoa erilaisen sisällön linkittämistä palvelusta toiseen. Sisällön jakaminen käyttäjiltä toisille nostaa sen arvoa. Lisäksi kustannusten vähäisyys ja ennakkosensuurin puute mahdollistavat matalan kynnyksen sisällön julkaisemisen eri sosiaalisen median palveluihin. Sosiaalinen media tulisi kuitenkin mieltää palvelukokonaisuudeksi, eikä yksinomaan helpoksi ja halvaksi mahdollisuudeksi jakaa markkinointiviestejä. Sosiaalisen median viestintään on paneuduttava erityisen tarkasti. Ei riitä, että sinne laittaa vain tietoja vaan on tärkeää hyödyntää koko laaja kirjo siten, että oma kohderyhmä tulee palvelluksi. Kohderyhmäajattelu lähtee oman yrityksen toimialasta ja asiakkaista.

Jos oma aikasi ei riitä sosiaalisen median kokonaisuuden hallintaan, on mahdollisuus palkata työntekijä hoitamaan sosiaalisen median viestintää tai ostaa palvelu ulkopuolelta.

 


Ota yhteyttä! Mietitään yhdessä, miten voisimme parantaa sinun, yrityksesi tai yhteisösi näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa!

http://www.tikle.fi/yhteystiedot/


Lähteet

Humphreys, A. 2016. Social media: Enduring Principles. Oxford University Press. Oxford. New York.

Kankkunen, P. & Österlund, P. 2012. Tykkäämistalous. Helsinki.

Seppänen, J. & Väliverronen, E. 2012. Mediayhteiskunta. Tampere.