kauppa(a)tikle.fi
+358 44 55 99 887

Sosiaalisen median viestintä

    Home / Sosiaalinen media Facebook / Sosiaalisen median viestintä

Sosiaalisen median viestintä

0

Erilaiset käyttäjät

Eri sosiaalisen median kanavissa on erilaiset ja eri ikäiset käyttäjäkunnat. Alla olevassa taulukossa ’Sosiaalisen median kanavien tarkoitus, edut ja haasteet’ selvitämme eri sosiaalisen median palveluiden käyttötarkoituksia sekä niiden etuja ja haittoja. Mukaan taulukon esittelyyn otettiin yleisempiä sosiaalisen median kanavia kuten vuorovaikutteinen kotisivu, blogit, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ja uutiskirjeet. Usean eri sosiaalisen median alustan käytöllä voidaan hyödyntää eri sosiaalisen median kanavia hyvin eri tavoin ja laajasti.

Sosiaalisen median kanavien tarkoitus, edut ja haasteet

Kotisivut

Yrityksen, yhdistyksen tai yhteisön omien kotisivujen merkitys on suuri, koska sinne voidaan luoda faktatietoa omista lähtökohdista, omien tietojen ja faktatietojen perusteella. Lisäksi etuna on, että omilla kotisivuilla faktatieton levittäminen on täysin omassa kontrollissa. Omien kotisivujen haasteena on kuitenkin, että miten saisimme kohderyhmän löytämään kotisivut. Hakukoneoptimoinnissa on tärkeää muun muassa laaja-alaisesti oman alan sanaston käyttö, hyvien artikkelien ja sisällön tekeminen sekä muiden artikkelien ja sisältöjen linkkaaminen sekä omien sisältöjen jako muilla sivustoilla esimerkiksi Facebookissa.

Kotisivujen lähtökohtana on jakaa tietoa omasta alasta. Kerää kotisivuja varten omien tuotteidesi tietoja, hintoja, markkinointimateriaalia, kuvia ja muuta tietoa, mitä haluat asiakkaille antaa. Myös esimerkiksi tuotteiden käyttöehdot tai tarkat tuotetiedot ovat asiakkaan kannalta hyviä. Muista kuitenkin tekijänoikeudet jakaessasi kuvia ja materiaalia kotisivuilla sekä muualla sosiaalisessa mediassa!

Blogi

Blogin etuna voidaan pitää henkilökohtaisempaa tietoa asioista faktatiedon ohella, mutta haasteena voi olla kirjoittajien löytyminen oman yrityksen sisältä, yhteisön tai yhdistyksen sisältä tai vapaaehtoisista. Blogin kautta saadaan kotisivujen hakukonenäkyvyyttä parannettua sillä, että blogissa voidaan käyttää kuvailevampaa kieltä eli käytetään samasta asiasta useanlaisia samaa tarkoittavia sanoja.

Blogin tekstit voivat olla vapaamuotoisempia kuin kotisivujen faktatietotekstit. Blogissa on hauskaa ja hyvä myös esitellä esimerkiksi käyttäjäkokemuksia, asiakkaiden kommentteja tai vaikkapa ihan asiakkaiden omia tuottamia tekstejä. Onko sinulla itselläsi aikaa luoda teksti viikossa tai kahdessa? Millaisia tekstejä tarvitset kohdataksesi asiakkaasi?

Facebook

Facebook yksityisessä käytössä toimii useimmiten yhteytenä tuttuihin ja verkostoitumiseen sekä käyttäjien välisenä vuorovaikutuksena. Sen kautta voi muodostaa sosiaalisia verkostoja mm. Facebook-sivujen tai -ryhmien kautta. Yritykselle oman Facebook-sivun rakentaminen ja ylläpitäminen voi olla työlästä, mutta se tuo toisaalta asiakkaat lähemmäksi yritystä. Nykypäivänä on kuitenkin muistettava, että ihmiset vaativat nopeaa reagointia asioihin ja vastaukset toivotaan saavan nyt-eikä-heti. Oletko siis valmis siihen? Vai tarvitsetko palvelua ja apua tämän kaiken ylläpitämiseen? Ota yhteyttä meihin! 

Facebookissa on hyvät mahdollisuudet kohdata asiakkaita. Sitä käytettäessä on kuitenkin muistettava, että käyttäjien reagointi sekä positiivisessa, mutta usein myös negatiivisessa muodossa on näkyvillä kaikilla. Miten reagoit negatiiviseen palautteeseen? Muista positiivinen asenne tässäkin kohtaa, vaikka asiakkaan kommentit suututtaisivatkin – ota tauko ja mieti hetki! Itse voit ohjata keskustelua suuntaan, mihin haluat!

Twitter

Twitter on laajempaan ammatillisempaan verkostoitumiseen suuntautunut mikroblogi. Sen haasteena on lyhyet tekstit, etuina taas voidaan pitää useimmiten faktatietoa, nopeaa vuorovaikutusta ja matalan kynnyksen verkostoitumista avoimien profiilien kautta.

Omalta kohdalta kannattaa miettiä, onko tärkeää ja tarkoituksen mukaista olla Twitterissä mukana? Mitkä tai ketkä ovat asiakaskuntaasi? Voit myös miettiä, olisiko Twitter paikka, jossa voit vaihtaa omana itsenäsi ajatuksia ja tutustua sitä kautta eri tietoihin; ei siis yrityksen profiililla.

Instagram

Instagram on kuvien ja videoiden jakopalvelu, jossa pääosassa on visuaaliset efektit; haittana on, ettei sinne voi lisätä sisältöä selaimella vaan sen voi tehdä ainoastaan matkapuhelimella. Instagramin käyttäjäkunta on laajenemassa, mutta suurelta osin se on vielä nuorehkojen aikuisten käytössä.

Jos yrityksesi, yhteisösi tai yhdistyksesi on visuaalisella puolella tai pystyy markkinoimaan alaansa hyvin kuvien tai videoiden kautta, niin Instagramin kautta siihen on oiva tilaisuus. Kuva kertoo useimmiten enemmän kuin tuhat sanaa. Niitä on helppo selata ja visuaalinen jää helpommin mieleen kuin kirjoitettu teksti.

YouTube

YouTube toimii videopalveluna ja toisiksi suurimpana hakupalveluna Googlen jälkeen. Sen helppoutena on mediasisällön levitys, kommentointi ja jakaminen. Haasteena näemme sisällön mielekkyyden ja katsojien löytämisen.

Videoiden luominen on aloitettava jostakin. Aluksi voit tehdä lyhyempia videoita. Jos haluat markkinoida kunnolla, kannattaa videoiden laatuun panostaa enemmän ja käyttää rahaa palvelun ostoon ulkopuolelta.

Uutiskirje

Uutiskirje tai sähköpostikirje on oman markkinatiedon lähettämistä. Sen haasteena on, miten saada asiakkaita listalle. Eduiksi voidaan lukea faktatiedon tuottaminen ja omien tuotteiden markkinointi.

Millaista tietoa haluaisit asiakkaillesi jakaa? Ohjaa asiakas tulemaan kotisivuillesi tai Facebook-sivuille, mistä voi tilata tuotteen tai ostaa palvelujasi. Tee ostaminen mahdollisimman helpoksi!

 


Jos oma aikasi ei riitä sosiaalisen median kokonaisuuden hallintaan, on mahdollisuus palkata työntekijä hoitamaan sosiaalisen median viestintää tai ostaa palvelu ulkopuolelta.

Ota yhteyttä! Mietitään yhdessä, miten voisimme parantaa sinun, yrityksesi tai yhteisösi näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa!

http://www.tikle.fi/yhteystiedot/